ФФК – про рішення Виконкому ФФУ

Футбол України 5 Березня, 19:19 691
ФФК – про рішення Виконкому ФФУ
Федерація футболу міста Києва інформує про порушення на Виконкомі ФФУ від 02-03.03.2018 року.

Федерація футболу м. Києва інформує про те, що 02-03.03.2018 року Виконком ФФУ на своєму засіданні безпідставно, без відповідного висновку Комітету з розвитку регіонів ФФУ, без врахування того, що ГС ФФК ще 11.12.2017 року була належним чином зареєстрована та було укладено договір про співпрацю з Управлінням молоді та спорту КМДА, призупинив членство ФФК у ФФУ, посилаючись на те, що нібито Федерація не пройшла процес реорганізації.

Аргументом, на який посилалося ФФУ при вирішенні питання про призупинення членства ФФК, було Акт перевірки Статутної діяльності ГС ФФК від 27.02.2018 року.

Вказана перевірка була призначена розпорядженням № 99 від 26.02.2017 року за підписом Генерального секретаря ФФУ Запісоцького Ю.Г. з посиланням на рішення №1 Юридичного комітету ФФУ від 26.02.2018 року.

27.02.2018 року членам Комісії ФФУ, що здійснювали перевірку ФФК, були надані, за їх вимогою, всі необхідні для перевірки документи. Жодних зауважень або претензій до Статутної або іншої діяльності ФФК під час перевірки Комісією висловлено не було.

Разом з тим, 02.03.2018 року за 3 години до початку Виконкому ФФУ на електронну адресу ФФК надійшов Акт перевірки ГС ФФК, в якому було констатовано, що “… Комісією ФФУ встановлено, що деякі положення Статуту ФФК не відповідають та/або не в повній мірі відповідають вимогам Модельного статуту… “. Далі йде перелік нібито невідповідностей, а саме: “…положення частини 3 ст.16, частин 1, 3, 7 ст.17, частина 3 ст.20, частина 2 ст.27 Статуту ФФК не відповідають положенням, затвердженим Модельним статутом, хоча дані положення за жодних умов не могли бути змінені”. І як висновок, Комісія ФФУ констатувала, що ФФК не виконала обов”язки члена ФФУ зі статусом регіональної Федерації футболу, зазначених п.2 ст.61 Статуту ФФУ та рішенням Установчих зборів ФФУ від 16.06.2017 року з одинадцятого питання порядку денного”.

Офіційно заявляємо, що визначені у Акті перевірки т.з. порушення є нічим іншим, як упередженням. На підтвердження цього, наводимо порівняльну таблицю вищезазначених положень:

Статут ГС «Федерація футболу м. Києва» (2017р.)

Модельний статут ФФУ

Стаття 16. Порядок скликання чергової Конференції

4. Не пізніше, ніж за 30 днів до проведення Конференції, члени Федерації направляють до Робочої групи:
4.1. Виписку з протоколу загальних зборів (конференції) по обранню делегатів на Конференцію Федерації.
4.2. Виписку з протоколу загальних зборів (конференції) про висунення кандидатури на обрання Головою Федерації та кандидатур для обрання до складу Виконкому Федерації.

Стаття 16. Порядок скликання чергової Конференції

3. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення чергової Конференції члени Федерації направляють Адміністрації Федерації довіреність, витяг або протокол засідання відповідного органу управління про обрання делегатів згідно з визначеними Статутом нормами представництва на Конференцію та висунуті кандидатури на обрання Голови Федерації та інших органів управління Федерації, якщо такі є. У супровідному листі, протоколі або витязі зазначаються адреса місця проживання делегата та засоби зв’язку із ним. У відомостях про висунуті кандидатури до органів управління Федерації зазначаються прізвище, ім’я та по-батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) кандидата та засоби зв’язку з ним.

Стаття 17. Порядок скликання позачергової Конференції

1. Позачергова Конференція може бути скликана за вмотивованою письмовою вимогою не менше ніж 2/3 від загальної кількості членів Федерації, яка подається до Виконкому або за рішенням 3/4 членів Виконкому.
3. Не пізніше, ніж за 15 днів до проведення позачергової Конференції члени Федерації направляють до Робочої групи:
3.1. Виписку з протоколу загальних зборів (конференції) по обранню делегатів на позачергову Конференцію Федерації.
3.2. Виписку з протоколу загальних зборів (конференції) про висунення кандидатури на обрання Голови Федерації та кандидатур для обрання до складу Виконкому Федерації.
7. Член Федерації, який бажає включити питання до порядку денного позачергової Конференції, має подати його у письмовій формі до Федерації щонайменше за 20 днів до дати проведення позачергової Конференції.

Стаття 17. Порядок скликання позачергової Конференції

1. Позачергова Конференція скликається Виконавчим комітетом з власної ініціативи, на вимогу ФФУ (якщо Федерація є членом ФФУ) або на вимогу не менше ніж 2/3 від загальної кількості членів Федерації, із зазначенням ініціатором скликання питань, що пропонується включити до порядку денного. Якщо вимога про скликання позачергової Конференції не виконана Виконавчим комітетом, ФФУ чи члени Федерації у відповідній кількості мають право самі скликати позачергову Конференцію.

4. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергової Конференції, члени Федерації направляють Адміністрації Федерації довіреність, витяг або протокол засідання відповідного органу управління про обрання делегатів згідно з визначеними Статутом нормами представництва на Конференцію та висунуті кандидатури на обрання Голови Федерації та інших органів управління Федерації, якщо такі є. У супровідному листі, протоколі або витязі зазначаються адреса місця проживання делегата та засоби зв’язку із ним. У відомостях про висунуті кандидатури до органів управління Федерації зазначаються прізвище, ім’я та по-батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) кандидата та засоби зв’язку з ним.

6. Член Федерації, який бажає включити питання до порядку денного Конференції, має подати його у письмовій формі до Федерації щонайменше за 30 днів до дати проведення Конференції.

Стаття 20. Право голосу, порядок прийняття рішень

3. Голосування з усіх питань порядку денного Конференції є відкритим, за виключенням випадків, передбачених Статутом, або, за умови, якщо не буде прийняте рішення про таємне голосування, за яке має бути подано щонайменше 3/4 голосів делегатів, присутніх на Конференції.

Стаття 20. Право голосу, порядок прийняття рішень

3. Голосування з усіх питань порядку денного Конференції є відкритим за умови, якщо не буде прийняте рішення про таємне голосування, за яке має бути подано щонайменше 3/4 голосів делегатів, присутніх на Конференції.

Стаття 27. Голова Федерації, його права та обов’язки

2. Кандидатура на обрання Голови Федерації пропонується будь-яким членом Федерації. Пропозиція з кандидатурою Голови Федерації надсилається до Робочої групи Федерації (Адміністрації) в строки, встановлені ст.ст. 16 та 17 цього Статуту. Прізвища всіх кандидатів надсилаються Робочою групою (Адміністрацією) Федерації її членам не пізніше, ніж за два тижні до дати проведення Конференції.

Стаття 27. Голова Федерації, його права та обов’язки

2. Кандидатура на обрання Головою Федерації пропонується будь-яким постійним членом Федерації. Пропозиція з кандидатурою Голови Федерації надсилається до Адміністрації Федерації не пізніше ніж за чотири тижні до дати проведення Конференції. Прізвища всіх кандидатів обов’язково надсилаються Адміністрацією Федерації її членам не пізніше, ніж за два тижні до дати проведення Конференції.Як вбачається з таблиці, суттєвий зміст положень статутів (Модельний та ФФК) відповідає меті, цілям та юридичним принципам, закладеним у статтях. Деякі розбіжності у строках, що визначені у положеннях, не змінюють їх юридичний зміст, а лише вказують на практичну адаптацію цих положень до умов діяльності колективних членів ФФК у міському футболі.

Таким чином, підстави призупинення членства ФФК у ФФУ, які грунтуються на вищезазначених розбіжностях, є надуманими.

Враховуючи вищенаведене, відповідне рішення Виконкому ФФУ Федерацією футболу м. Києва буде оскаржуватися у КДК ФФУ та інших визначених Статутом ФФУ футбольних органах правосуддя.